Sürdürülebilirlik

Aktem Elektrik olarak sektörde öncü olmak bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük gayemiz ve bu doğrultuda faaliyet konularımızın tamamında Birleşmiş Milletler ’in 2016 yılının Ocak ayında yayımlamış olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını referans alarak hayata geçiriyoruz.
Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi Çevresel, Toplumsal ve İşleyiş olmak üzere üç ana başlık altında değerlendiriyor ve İklim değişikliğiyle mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, çalışanlarımızın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak, sorumlu tüketimi yaygınlaştırmak gibi kültürel ve çevresel meselelerin çözümünü önceliğimize alıyoruz.
Tüm personellerimize sürdürülebilirlik farkındalık eğitimi vererek iş içi ve iş dışı zamanlarda bu doğrultuda bilinçlenme ve eylem göstermelerine yardımcı oluyoruz.
Bu ilkelerle hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporumuzu paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyor, bu süreçte emek gösteren tüm bölüm ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

                                                                                                 Tamer Tuğlu
                                                                                         Yönetim Kurulu Başkanı

Çevresel
Faaliyetlerimizi; çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir risk ve tehlikeye sebep olmayacak şekilde yürütmeyi esas alıyor, karbon ayak izimizi ortadan kaldırmaya çaba gösteriyoruz.
Bu bağlamda tüm binek ve forklift araçlarımızı hibrit araçlara dönüştürmüş bulunmaktayız.
Aynı zamanda yüz yüze görüşme yapmanın yanı sıra telefon ve web üzerinden yapabileceğimiz görüşmelere öncelik tanıyoruz.
Çevrenin korunması ve atıkların azaltılması ve/veya yeniden kullanılmasına yönelik olarak operasyonel süreçlerimizi dijitale dönüştürüyor kâğıt israfını azaltıyoruz.
Kabloları muhafaza ve güvenli taşıma amaçlı kullanılan palet ve makaraları ikinci el temin ederek geri dönüşüm yoluyla çevreye olan olumsuz etkiyi azaltıyoruz.
Diğer yandan gerekli ayrıştırma işlemlerini yaparak kâğıt, plastik, ahşap gibi atık maddeleri geri dönüşüm tesislerine teslim ediyoruz.

Toplumsal
Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadının statüsünü güçlendirmek önceliklerimiz arasındadır.
Toplamda 37 çalışanımızdan 12 tanesi kadın olup 2 tanesi yönetici pozisyonunda faaliyet göstermektedir.
Kadın çalışanlarımız, toplam çalışanlarımızın %32 sidir.
Kadın yöneticilerimiz, toplam yöneticilerimizin %50 si dir.
Üniversite mezunu çalışanlarımız, toplam çalışanlarımızın %51 i dir.
Çalışanlarımızın kurumsal eğitim almalarına özen gösteriyor Kalite ve Eğitim Bölümümüz önderliğinde bütün bölümlere teknik, satış, işleyiş gibi eğitimleri sürekli olarak vermeye devam ediyoruz.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle oluşacak en küçük iş kazasını bile engellemeye çalışıyor ve tüm çalışma alanlarımızı bu doğrultuda dizayn ediyoruz.
Çalışanlarımızın sağlık erişimlerini ve zindeliğini önemsiyor izinli olma sürelerini kısıtlama yapmadan ayarlıyoruz. Aynı zamanda 2022 yılının Eylül ayında haftada 3,5 saat daha az çalışmalarına yönelik mesai saati düzenlemesini uygulamaya koyarak iş-yaşam dengelerini sağlıklı bir şekilde kurmalarına olanak sağladık.
Bu gibi iyileştirmelerle çalışanlarımızın kurumsal aidiyetlerini geliştirmek, iş yerinde geçirdikleri zaman zarfında mutlu, motive ve verimli çalışmalarını sağlamak yönünde çalışmalar yapmakta ve olumlu sonuçlarını almaktayız.
Periyodik olarak düzenlediğimiz şirket faaliyetleriyle hem yeni deneyimler yaşıyor hem de çalışma arkadaşlarımızla beraber vakit geçirmenin keyfine varıyoruz. Son olarak geçen ay hep birlikte tiyatroya giderek iş arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle güzel anların tadını çıkarttık.
Düzenli olarak yaptığımız kampanyalı satışlarda en başarılı olan satış grubu çalışanlarımızı ödüllendiriyor, ofis süreçlerimizi eğlenceli hale getiriyoruz.
Katıldığımız sosyal sorumluluk projeleri toplumun gelişmesi, her türlü yoksulluğun her yerde bitirilmesi, iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele edilmesi amaçlarıyla fidanlar dikiyor, eğitim kurumlarına bağışlarda bulunuyor, toplumun çeşitli kesimlerinden ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz.

İşleyiş
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bizim için çok önemli bu bağlamda tüm çalışma süreçlerimizde herhangi bir mağduriyete ihtimal vermeksizin dengeleri korumaya çalışıyoruz.
Belli aralıklarla yaptığımız toplantılarda ve günlük ofis yaşantısında çalışanlarımızın sundukları fikirlere değer veriyor ve değerlendirmeye alıyor, böylelikle çalışanlarımızın iş süreçlerimizde aktif rol oynamalarını teşvik ediyoruz.
Süreçlerimizi pratik hale getirerek; çalışan, müşteri ve iş ortaklarımız için maksimum verim odaklı geliştirmeleri önceliğimiz olarak benimsiyoruz.
Müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla kurulan ilk iletişimden son iletişime kadar her süreçte müşteri memnuniyetinin öneminin bilincinde olarak etik değerleri odağımızdan ayırmıyoruz.
2021 yılı Nisan ayında Pazarlama bölümümüzü kurduk. Çıkış noktamız güncel olarak hizmet verilen müşterilerimizin yanı sıra geçmişte satış yaptığımız müşterilerimizle de doğru iletişimi kurarak ilişkilerimizi sıcak hale getirmekti. Bu süreci başarılı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizle birebir iletişim kurarak memnuniyet derecelerini ölçüyor ve tarafımıza iletilen geri bildirimleri değerlendirmeye alıp gerekli düzeltme çalışmalarını yapıyoruz. Pazarlama etkinlikleri ve eğitimlere katılım sağlayarak güncel kalmayı ve global bir pazarlama modeli uygulamayı hedefliyoruz.
Müşteriyi merkezimize almak stratejisiyle onları tanımak için çaba sarf ediyor ihtiyaçlarını gruplandırarak özelleştirme çalışmaları yapıyoruz.
Belli aralıklarda farklı ürün gruplarında kampanyalar düzenliyoruz.
Müşteri bilgilerimizin gizliliği konusunda çok hassas davranıyor, Kişisel verilerin korunması konusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
Sektörle ilgili toplantı ve fuarlara katılarak yeni firmalar ile tanışmanın yanı sıra sektörel gelişme ve yenilikleri takip ederek güncel kalmaya önem veriyoruz.

Aktem Elektirik Hakkımızda Görsel 1
Aktem Elektirik Hakkımızda Görsel 2
Aktem Kablo Elektrik
Aktem Kablo Hakkımızda